Kopia
zapasowa

Kopia zapasowa

Każda firma narażona jest na utratę danych, dlatego niezbędny jest plan ich szybkiego odzyskania. Firma ELPOL proponuje Państwu proste i skuteczne rozwiązanie kwestii zabezpieczenia się przed nagłą utratą danych istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, w postaci przechowywania kopii zapasowych na elektronicznych nośnikach danych.

Nasi kurierzy odbierają kopie zapasowe bezpośrednio z siedziby klienta, przewożą je w kasetkach do naszej siedziby, gdzie umieszczane są w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem wszelkich, szkodliwych czynników zewnętrznych.

Jako przechowawca Państwa kopi, nie posiadamy kluczy do kasetki, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa. Dostęp do zawartości odbywa się jedynie w Państwa siedzibie, na podstawie z góry ustalonego planu wymiany depozytu.

W razie zaistnienia nagłej konieczności przywrócenia danych, dysponują Państwo bezpieczną kopią, która szybko i skutecznie naprawi powstałe szkody.

Kompleksowe usługi archiwalne

Każda cena jest ustalana indywidualnie z klientem