Utylizacja
elektroniki

Utylizacja elektroniki

W każdym nowoczesnym biurze znajduje się znaczna ilość sprzętu elektronicznego, którego trwałość wynosi od kilku do kilkunastu lat. Obowiązujące prawo polskie (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. 2013 poz. 21) oraz unijne (Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego) zabrania wyrzucania sprzętów elektronicznych. Wszelkie urządzenia elektroniczne i elektryczne trzeba przekazać do utylizacji. Poza aspektami prawnymi, wyrzucenie elektroniki jest niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska naturalnego. Głęboko wierzymy, że nowoczesna firma nie może sobie pozwolić na groźbę określenia jej jako przedsiębiorstwa szkodzącego środowisku naturalnemu, zważywszy na fakt, że świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska bardzo szybko rośnie.


Procedura utylizacji elektroniki jest bardzo prosta:
  • telefonicznie ustalany jest dogodny dla klienta termin przybycia bezpiecznego transportu,
  • elektronika do utylizacji jest ważona,
  • klient otrzymuje Kartę Przekazania Odpadu.

Posiadamy uprawniającą nas do zbiórki i transportu niebezpiecznych Decyzję Prezydenta Miasta Gdyni, zgodną z Ustawą o Odpadach i Ochronie Środowiska oraz jesteśmy ujęci w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako z firma zajmująca się zbiórką odpadów niebezpiecznych. Spełniamy wszystkie rygorystyczne wymagania jakie są stawiane odbiorcą odpadów.

Poprzez przekazanie niepotrzebnego sprzętu elektronicznego do naszej firmy dbają Państwo o środowisko naturalne i mają pewność przeprowadzenia ekologicznego recyclingu. Dzięki temu, w prosty i przejrzysty sposób, wypełnione zostają wszystkie wymagane formalności związane zagospodarowywaniem odpadów niebezpiecznych oraz oddala się niebezpieczeństwo poniesienia dotkliwych kar za nieprawidłowe pozbywanie się ich. Dodatkowo w Państwa biurze nie zalega stary i nieużywany sprzęt, który zabiera miejsce.

Kompleksowe usługi archiwalne

Każda cena jest ustalana indywidualnie z klientem